Business Marketer - marketing B2B od teorii do praktyki

#9 - Jak docierać do konkretnych osób w organizacjach B2B?

December 30, 2019 Łukasz Kosuniak, autor książki "ABC Marketingu B2B" Season 1 Episode 9
Business Marketer - marketing B2B od teorii do praktyki
#9 - Jak docierać do konkretnych osób w organizacjach B2B?
Chapters
Business Marketer - marketing B2B od teorii do praktyki
#9 - Jak docierać do konkretnych osób w organizacjach B2B?
Dec 30, 2019 Season 1 Episode 9
Łukasz Kosuniak, autor książki "ABC Marketingu B2B"

Czy nastąpił koniec rozróżnienia pomiędzy marketingiem skierowanym do klienta indywidualnego i biznesowego? Co takiego się wydarzyło, że zaczyna się mówić o H2H i jak marketerzy B2B powinni podchodzić do tych rewelacji?

Z tego odcinka dowiesz się m.in.:
• czy podział na marketing biznesowy i indywidualny nadal istnieje,
• jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy B2B i B2C,
• na czym polega koncepcja H2H (Human to Human) i jak możesz ją wykorzystać.

Książkę "ABC Marketingu B2B" w formie tekstowej - elektronicznej i papierowej znajdziesz na stronie http://abcmarketingub2b.pl

Dołącz do społeczności słuchaczy podcastu i otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach, webinariach, szkoleniach oraz materiałach edukacyjnych z obszaru marketingu B2B - Link

Show Notes

Czy nastąpił koniec rozróżnienia pomiędzy marketingiem skierowanym do klienta indywidualnego i biznesowego? Co takiego się wydarzyło, że zaczyna się mówić o H2H i jak marketerzy B2B powinni podchodzić do tych rewelacji?

Z tego odcinka dowiesz się m.in.:
• czy podział na marketing biznesowy i indywidualny nadal istnieje,
• jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy B2B i B2C,
• na czym polega koncepcja H2H (Human to Human) i jak możesz ją wykorzystać.

Książkę "ABC Marketingu B2B" w formie tekstowej - elektronicznej i papierowej znajdziesz na stronie http://abcmarketingub2b.pl

Dołącz do społeczności słuchaczy podcastu i otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach, webinariach, szkoleniach oraz materiałach edukacyjnych z obszaru marketingu B2B - Link