Business Marketer - marketing B2B od teorii do praktyki

#12 - Influencer Marketing w B2B – jak angażować zewnętrznych ekspertów i partnerów w działania marketingowe?

January 28, 2020 Łukasz Kosuniak, autor książki "ABC Marketingu B2B" Season 1 Episode 12
Business Marketer - marketing B2B od teorii do praktyki
#12 - Influencer Marketing w B2B – jak angażować zewnętrznych ekspertów i partnerów w działania marketingowe?
Chapters
Business Marketer - marketing B2B od teorii do praktyki
#12 - Influencer Marketing w B2B – jak angażować zewnętrznych ekspertów i partnerów w działania marketingowe?
Jan 28, 2020 Season 1 Episode 12
Łukasz Kosuniak, autor książki "ABC Marketingu B2B"

W sprzedaży i marketingu B2B coraz większe znaczenie ma opinia ekspertów na temat produktu czy usługi. 

Zdarza się, że ekspert lub bloger staje się twarzą kampanii promocyjnej, a jego pozycja i autorytet wzmacnia przekaz marketingowy marki. Afiliacja to przejście na wyższy poziom w relacji ekspert–marka. 

Oznacza o wiele większe zaangażowanie po stronie autorytetu – influencera, ale jednocześnie zapewnia mu przychód oparty na wygenerowanej przez niego sprzedaży. 

Z tego odcinka dowiesz się m.in.:

  • dlaczego afiliacja się opłaca i komu najbardziej,
  • jakie są zasady mądrej afiliacji,
  • jak znaleźć odpowiedniego partnera afiliacyjnego.
Show Notes

W sprzedaży i marketingu B2B coraz większe znaczenie ma opinia ekspertów na temat produktu czy usługi. 

Zdarza się, że ekspert lub bloger staje się twarzą kampanii promocyjnej, a jego pozycja i autorytet wzmacnia przekaz marketingowy marki. Afiliacja to przejście na wyższy poziom w relacji ekspert–marka. 

Oznacza o wiele większe zaangażowanie po stronie autorytetu – influencera, ale jednocześnie zapewnia mu przychód oparty na wygenerowanej przez niego sprzedaży. 

Z tego odcinka dowiesz się m.in.:

  • dlaczego afiliacja się opłaca i komu najbardziej,
  • jakie są zasady mądrej afiliacji,
  • jak znaleźć odpowiedniego partnera afiliacyjnego.