Business Marketer - marketing B2B od teorii do praktyki

#33 Jak mierzyć zwrot z inwestycji w marketing (ROMI)?

April 07, 2020 Łukasz Kosuniak, autor książki "ABC Marketingu B2B" Season 1 Episode 33
Business Marketer - marketing B2B od teorii do praktyki
#33 Jak mierzyć zwrot z inwestycji w marketing (ROMI)?
Chapters
Business Marketer - marketing B2B od teorii do praktyki
#33 Jak mierzyć zwrot z inwestycji w marketing (ROMI)?
Apr 07, 2020 Season 1 Episode 33
Łukasz Kosuniak, autor książki "ABC Marketingu B2B"

W wielu organizacjach B2B ciągle pokutuje przekonanie, że marketing to koszt, który firma ponosi bez większej nadziei na mierzalne efekty. Skutkiem tego jest brak skutecznych działań marketingowych i stosowanie tradycyjnych, kosztownych metod pozyskiwania sprzedaży. 

Z tego odcinka dowiesz się m.in.:

  • jak mierzyć zwrot z inwestycji marketingowych,
  • jakie są zasady wyliczania ROMI,
  • jakie narzędzia będą Ci do tego potrzebne.

Return on Marketing Investment jest metodycznie pochodną ROI – miary określającej zwrot z inwestycji w organizacji. W odróżnieniu jednak od wskaźnika ROI, który pokazuje wpływ inwestycji na obrót (Revenue), w przypadku inwestycji marketingowych interesujący jest zysk brutto, czyli przychód pomniejszony o koszt własny sprzedaży, ale przed odjęciem kosztów stałych, takich jak np. pensje czy infrastruktura.


Pobierz bezpłatny E-book - Social Selling w sprzedaży i marketingu B2B

Książkę "ABC Marketingu B2B" w formie tekstowej - elektronicznej i papierowej znajdziesz na stronie http://abcmarketingub2b.pl

Zapraszam na stronę http://growconsulting.eu gdzie znajdziesz ofertę naszych usług doradczych, szkoleniowych i wdrożeniowych związanych z markeitngiem B2B

Show Notes

W wielu organizacjach B2B ciągle pokutuje przekonanie, że marketing to koszt, który firma ponosi bez większej nadziei na mierzalne efekty. Skutkiem tego jest brak skutecznych działań marketingowych i stosowanie tradycyjnych, kosztownych metod pozyskiwania sprzedaży. 

Z tego odcinka dowiesz się m.in.:

  • jak mierzyć zwrot z inwestycji marketingowych,
  • jakie są zasady wyliczania ROMI,
  • jakie narzędzia będą Ci do tego potrzebne.

Return on Marketing Investment jest metodycznie pochodną ROI – miary określającej zwrot z inwestycji w organizacji. W odróżnieniu jednak od wskaźnika ROI, który pokazuje wpływ inwestycji na obrót (Revenue), w przypadku inwestycji marketingowych interesujący jest zysk brutto, czyli przychód pomniejszony o koszt własny sprzedaży, ale przed odjęciem kosztów stałych, takich jak np. pensje czy infrastruktura.


Pobierz bezpłatny E-book - Social Selling w sprzedaży i marketingu B2B

Książkę "ABC Marketingu B2B" w formie tekstowej - elektronicznej i papierowej znajdziesz na stronie http://abcmarketingub2b.pl

Zapraszam na stronę http://growconsulting.eu gdzie znajdziesz ofertę naszych usług doradczych, szkoleniowych i wdrożeniowych związanych z markeitngiem B2B